Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Komunikat nr 1 NSZZ „Solidarność” Komitetu Krajowego w Gdańsku z 13.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 211