Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Komunikat Strajkowy nr 1 Komitetu Strajkowego Hutników NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 7