Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Przed 13 grudnia

Instrukcja na wypadek stanu wojennego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 3, 5