Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Przed 13 grudnia

Druk „Wiadomości Dnia Strajkowego” z 7/8 grudnia 1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 203-205