CMENTARZ RAKOWICKI. Mieszkańcy dawnego Krakowa – historie odnalezione w archiwaliach - ANZELM TEODOR DZWONKOWSKI (1764–1850)

DZIECI DZWONKOWSKICH

Anzelm i Ludwika Dzwonkowscy mieli siedmioro dzieci – o śmieci pięciorga z nich wspomina inskrypcja na tablicy umieszczonej w murze cmentarza Rakowickiego, ufundowanej w 1850 r. przez wdowę zmarłemu mężowi: Ignacy Teodor (1811–1811), Napoleon Aleksander (1813–1814), Wanda Anzelmina (1814–1817), Józefa Pelagia (1816–1816) i Krakus Roman (1817–1825).

IGNACY TEODOR DZWONKOWSKI
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia – 17.10.1811 r. Wpisu aktu zgonu nie odnaleziono.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/4, s. 131, nr 262.

NAPOLEON ALEKSANDER DZWONKOWSKI
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia – 4.01.1813 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/11, s. 2, nr 4.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu zgonu – 14.01.1814 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/18, s. 7, nr 13.

WANDA ALZELMINA DZWONKOWSKA
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia – 20.04.1814 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/15, s. 65, nr 129.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu zgonu – 20.02.1817 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/30, s. 15, nr 43.

JÓZEFA PELAGIA DZWONKOWSKA
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia -19.03.1816 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/23, s. 23, nr 69.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu zgonu – 18.05.1816 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/26, s. 24, nr 72.

KRAKUS ROMAN DZWONKOWSKI
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia – 27.02.1817 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/27, s. 20, nr 58.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu zgonu – 8.03.1825 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/61, s. 14, nr 39.

JÓZEFA KOMORNICKA
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia Józefy Dzwonkowskiej, urodzonej 5.12.1810 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/1, s. 49-50.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu małżeństwa Józefy Dzwonkowskiej i Floriana Stanisława Komornickiego zawartego 16.03.1828 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/71, s. 52-53, nr 22.

ROZALIA LUDWIKA KOPYCIŃSKA
Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu urodzenia Rozalii Ludwiki Dzwonkowskiej, urodzonej 30.01.1822 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/46, s. 9, nr 27.

Wpis w aktach stanu cywilnego parafii Mariackiej aktu małżeństwa Rozalii Ludwiki Dzwonkowskiej i Ignacego Józefa Kopycińskiego zawartego 24.08.1842 r.

ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 29/328/125, s. 45-46, nr 44.