Krakowskie Archiwum 1878–1952. Od Krajowego do Państwowego - DYREKTORZY

Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, a następnie Archiwum Ziemskie oraz Archiwum Państwowe w Krakowie, organizowali i prowadzili ludzie, dla których działalność archiwalna nie była jedyną aktywnością zawodową.

Wykorzystywali więc swoją wiedzę, pozycję społeczną i kontakty polityczne, by uchronić najważniejsze pamiątki przeszłości, dotąd zaniedbywane, przed całkowitym rozproszeniem, a nawet zniszczeniem.

Michał Bobrzyński

19 września 1851 r., zm. 14 kwietnia 1905 r.
pełniący obowiązki Dyrektora Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w latach 1890–1893
historyk, archiwista, bibliotekarz, dziennikarz

Zbigniew Kniaziołucki

30 września 1849 r., zm. 3 lipca 1935 r.
Dyrektor Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w latach 1878–1890
historyk, prawnik, konserwatywny polityk galicyjski

Franciszek Piekosiński

15 listopada 1876 r., zm. 7 stycznia 1946 r.
pełniący obowiązki Dyrektora Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w latach 1906–1908
historyk prawa, działacz polityczny

Stanisław Kutrzeba

3 lutego 1844 r., zm. 27 listopada 1906 r.
Dyrektor Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w latach 1893–1906
prawnik, historyk, heraldyk

Stanisław Smolka

3 października 1878 r., zm. 16 maja 1945 r.
pełniący obowiązki Dyrektora Archiwum Ziemskiego w Krakowie w latach 1919–1924, Dyrektor Archiwum Ziemskiego (od 1936 Archiwum Państwowego) w Krakowie w latach 1924–1939
historyk, archiwista, wydawca źródeł

Franciszek Duda

29 czerwca 1854 r., zm. 27 sierpnia 1924 r.
Dyrektor Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w latach 1908–1919
historyk, publicysta, polityk galicyjski

Włodzimierz Budka

16 czerwca 1904 r., zm. 7 lutego 1985 r.

pełniący obowiązki Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie w latach 1939–1949, Dyrektor w latach 1949–1950
archiwista, historyk, bibliofil, historyk papiernictwa, heraldyk, sfragistyk

Henryk Dobrowolski

14 stycznia 1894 r., zm. 1 marca 1977 r.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie w latach 1951–1952 historyk, nauczyciel, archiwista, działacz polityczny i społeczny