CMENTARZ RAKOWICKI. Mieszkańcy dawnego Krakowa – historie odnalezione w archiwaliach - ANZELM TEODOR DZWONKOWSKI (1764–1850)

CMENTARZ RAKOWICKI

fot. Wojciech Staszkiewicz

W księdze cmentarnej z 1850 r. pod numerem 1250 odnotowano 23 października pogrzeb Anzelma Dzwonkowskiego, obywatela. Grób znajdował się w kwaterze E, rząd 2, nr grobu 6.
Wdowa ufundowała tablicę umieszczoną w murze cmentarza:
„D.O.M. Anzelm Teodor Dzwonkowski, obywatel miasta Krakowa, przeżywszy lat 87 rozstał się z tym światem w d. 20 października 1850 roku. W smutku pogrążona żona przeżywszy z Nim w stanie małżeńskim lat 41 w dowód niewygasłej miłości ten pomnik wraz z córkami i wnukami ku wiecznej pamięci położyła i prosi o westchnienie za duszę Jego do Boga. Obok Ojca w Bogu spoczywają trzej synowie Ignacy, Alexander, Krakus oraz dwie córki Wanda i Pelagia Dzwonkowscy”.
Tablicę poświęconą mężowi Ludwika Dzwonkowska umieściła także w kościele Mariackim (po prawej stronie od wejścia, za kaplicą Matki Boskiej): „D.O.M. Anzelm Teodor Dzwonkowski Obywatel Miasta Krakowa przeżywszy lat 87 przeniósł się do wieczności d. 20 października 1850 r. Pozostała wdowa wraz z córkami, wnukami i prawnukami w dowód niewygasłej wdzięczności i pamięci pomnik ten położyli z prośbą o westchnienie do Boga”.

fot. Wojciech Staszkiewicz

Pogrzeb Ludwiki Dzwonkowskiej odnotowano w księdze cmentarnej z 1869 r. pod numerem 1130, została pochowana 13 września w „grob. Stelika”. Córki Józefa Komornicka i Ludwika Kopycińska umieściły w kościele Mariackim tablicę poświęconą zmarłej matce (poniżej tablicy ojca): „Najukochańszej i Najlepszej Matce Ludwice z Witkowskich Dzwonkowskiej urodz. 20 sierpnia 1787 r. zmar. 11 września 1869 r. kochające i wdzięczne córki Józefa i Ludwika pamiątkę tę składają prosząc czytelnika o modlitwę do Boga za pokój Jej duszy”.
Na cmentarzu Rakowickim córki ufundowały pomnik (pas Kd przy murze) wykonany w pracowni kamieniarskiej Edwarda Stehlika z inskrypcją: „Najlepszym i Najdroższym Rodzicom Anzelmowi Teodorowi * 1763 † 20 paźdz. 1850, Ludwice z Witkowskich * 20 sierp. 1787 † 11 wrzes. 1869 DZWONKOWSKIM wdzięczne córki Józefa i Ludwika pamiątkę tę kładą prosząc przechodnia o modły za ich dusze”. Na pomniku z czasem upamiętniono także członków rodziny Komornickich.

fot. Wojciech Staszkiewicz