PIWO Z ARCHIWALNYCH PÓŁEK - Przynęta czyli reklama

 

Etykieta piwa zdrój dzikowski – Browar Zdzisława hr. Tarnowskiego w Dzikowie, [pocz. XX w.], ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. ADzT 3180

etykieta piwa